საავიაციო მოვლენათა შეტყობინება

სერვისები

ონლაინ პლატფორმები და სხვადასხვა სერვისთან დაკავშირებული ინფორმაცია

2023 წლის მონაცემებით

0
რეისების რაოდენობა
0
გადაყვანილი მგზავრი
0
ტონა ტვირთი
0
ერთეული გადაფრენა