2022-2023 წლების ზამთრის სანავიგაციო სეზონის საჰაერო მიმოსვლის განრიგი

განრიგი განახლებადია (იცვლება ფრენის დამატების/გაუქმების/ფრენის თარიღის/დროის ცვლილების შემთხვევაში).

2022-2023 წლების ზამთრის სანავიგაციო სეზონის საჰაერო მიმოსვლის განრიგი

განრიგი განახლებადია (იცვლება ფრენის დამატების/გაუქმების/ფრენის თარიღის/დროის ცვლილების შემთხვევაში).

2022-2023 წლების ზამთრის სანავიგაციო სეზონის საჰაერო მიმოსვლის განრიგი

განრიგი განახლებადია (იცვლება ფრენის დამატების/გაუქმების/ფრენის თარიღის/დროის ცვლილების შემთხვევაში).

2022-2023 წლების ზამთრის სანავიგაციო სეზონის სატვირთო რეისების განრიგი

განრიგი განახლებადია (იცვლება ფრენის დამატების/გაუქმების/ფრენის თარიღის/დროის ცვლილების შემთხვევაში).