სამოქალაქო ავიაციის სასწავლო დაწესებულებები, რომლებიც ახორციელებენ ავიასპეციალისტების პროფესიულ მომზადებას ექვემდებარებიან სავალდებულო სერტიფიცირებას. სამოქალაქო ავიაციის სასწავლო დაწესებულების სერტიფიცირებას და სასერტიფიკაციო მოთხოვნების შესრულებაზე მუდმივ ზედამხედველობას ახორციელებს სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო.

 

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ სერტიფიცირებული

სამოქალაქო ავიაციის სასწავლო დაწესებულებები:

 

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი (GAU)

სდ სერტიფიკატი N62/092020 (გაცემის თარიღი: 25.09.2020; მოქმედების ვადა: 26.09.2022)

მისამართი: თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზირი N16

ვებ-გვერდი: https://ssu.edu.ge

 

შპს საქართველოს საავიაციო სასწავლო ცენტრი (GATC)

სდ სერტიფიკატი N60/112019 (გაცემის თარიღი: 27.11.19; მოქმედების ვადა: 27.11.2021)

მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N41

 

შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება (UAG)

სდ სერტიფიკატი N59/092019 (გაცემის თარიღი: 13.09.2019; მოქმედების ვადა: 13.09.2021)

მისამართი: თბილისი, აეროპორტი

ვებ-გვერდი: www.airports.ge

 

შპს ამს ტექნიკს (AMS)

სდ სერტიფიკატი N61/122019 (გაცემის თარიღი: 16.12.2019; მოქმედების ვადა: 05.12.2021)

მისამართი: თბილისი, აეროპორტი 15/1

 

შპს საქართველოს საავიაციო აკადემია (GAA)

სდ სერტიფიკატი N63/052021 (გაცემის თარიღი: 17.05.2021; მოქმედების ვადა: 17.05.2023)

მისამართი: თბილისი, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N191

ვებ-გვერდი: www.georgianaviationacademy.com 

 

შპს საქაერონავიგაცია

სდ სერტიფიკატი N64/062021 (გაცემის თარიღი: 03.06.2021; მოქმედების ვადა: 03.06.2023)

მისამართი: თბილისი, აეროპორტი

ვებ-გვერდი: https://airnav.ge