კონტაქტი

  • 0114, თბილისი, I ხეივნის ქუჩის დასაწყისი, საქართველო

  • (+995 32) 2 94 80 14
    (+995 32) 2 94 80 02
  • office@gcaa.ge

მოგვწერეთ

    გადაყვანა-გადაზიდვების დეპარტამენტი

    მინდია მინდიაშვილი

    დეპარტამენტის უფროსი

    ტელ: + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 107)

    გადაყვანა-გადაზიდვების დეპარტამენტის 24 საათიანი ოპერატიული სამორიგეო ჯგუფი

    ტელ (24/7): + (995 32) 236 40 51

    აეროდრომებისა და აეროპორტების დეპარტამენტი

    ლევან მოსეშვილი

    დეპარტამენტის უფროსი

    ტელ: + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 111)

    ფრენის სტანდარტების, სერტიფიცირებისა და ინპექტირების დეპარტამენტი

    კახა ჩაჩავა

    დეპარტამენტის უფროსი

    ტელ: + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 109)

    საჰაერო ხომალდების ვარგისობისა და რეგისტრაციის დეპარტამენტი

    გიორგი მაყაშვილი

    დეპარტამენტის უფროსი

    ტელ:  + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 110)

    სააერნაოსნო მომსახურების დეპარტამენტი

    ლადო ყულჯანიშვილი

    დეპარტამენტის უფროსი

    ტელ: + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 120)

    საავიაციო უშიშროების დეპარტამენტი

    გვანცა კერესელიძე

    დეპარტამენტის უფროსი

    ტელ:  + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 121)

    უპილოტო საჰაერო სისტემების და საერთო დანიშნულების ავიაციის დეპარტამენტი

    აკაკი მაისაია

    დეპარტამენტის უფროსი

    ტელ: + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 106)

    ელ.ფოსტა: UAS-GA@gcaa.ge

    ხარისხის მართვის დეპარტამენტი

    თამარ ლუტიძე

    დეპარტამენტის უფროსი

    ტელ: +(995 32) 94 80 10 (შიდა ნომერი 113)

    ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

    ვერიკო ბახტაძე

    დეპარტამენტის უფროსი

    ტელ: + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 117)

    ელ.მისამართი: office@gcaa.ge

    სამართალშემოქმედების, საერთაშორისო სტანდარტებისა და ევროკავშირის რეგულაციების დანერგვის დეპარტამენტი

    ნინო წოტოიძე

    დეპარტამენტის უფროსი

    ტელ: +(995 32) 94 80 10 (შიდა ნომერი 122)

    საფინანსო-ეკონომიკური ანალიზის დეპარტამენტი

    ზურაბ კოპლატაძე

    დეპარტამენტის უფროსი

    ტელ: + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 118)