კონტაქტი

 • 0114, თბილისი, I ხეივნის ქუჩის დასაწყისი, საქართველო

 • (+995 32) 2 94 80 14
  (+995 32) 2 94 80 02
 • office@gcaa.ge

მოგვწერეთ

  გადაყვანა-გადაზიდვების დეპარტამენტი

  მინდია მინდიაშვილი

  დეპარტამენტის უფროსი

  ტელ: + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 107)

  გადაყვანა-გადაზიდვების დეპარტამენტის 24 საათიანი ოპერატიული სამორიგეო ჯგუფი

  ტელ (24/7): + (995 32) 236 40 51

  აეროდრომებისა და აეროპორტების დეპარტამენტი

  კახაბერ აბრამიშვილი

  დეპარტამენტის უფროსი

  ტელ: + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 111)

  ფრენის სტანდარტების, სერტიფიცირებისა და ინპექტირების დეპარტამენტი

  კახა ჩაჩავა

  დეპარტამენტის უფროსი

  ტელ: + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 109)

  საჰაერო ხომალდების ვარგისობისა და რეგისტრაციის დეპარტამენტი

  გიორგი მაყაშვილი

  დეპარტამენტის უფროსი

  ტელ:  + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 110)

  სააერნაოსნო მომსახურების დეპარტამენტი

  დავით ჭეიშვილი

  დეპარტამენტის უფროსის მ.შ.

  ტელ: + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 120)

  საავიაციო უშიშროების დეპარტამენტი

  გვანცა კერესელიძე

  დეპარტამენტის უფროსი

  ტელ:  + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 121)

  უპილოტო საჰაერო სისტემების და საერთო დანიშნულების ავიაციის დეპარტამენტი

  აკაკი მაისაია

  დეპარტამენტის უფროსი

  ტელ: + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 106)

  ელ.ფოსტა: UAS-GA@gcaa.ge

  ხარისხის მართვის დეპარტამენტი

  თამარ ლუტიძე

  დეპარტამენტის უფროსი

  ტელ: +(995 32) 94 80 10 (შიდა ნომერი 113)

  ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

  ვერიკო ბახტაძე

  დეპარტამენტის უფროსი

  ტელ: + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 117)

  ელ.მისამართი: office@gcaa.ge

  სამართალშემოქმედების, საერთაშორისო სტანდარტებისა და ევროკავშირის რეგულაციების დანერგვის დეპარტამენტი

  ნინო წოტოიძე

  დეპარტამენტის უფროსი

  ტელ: +(995 32) 94 80 10 (შიდა ნომერი 122)