საქართველოში რეგისტრირებული საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტი უფლებამოსილია კომერციული მიზნით განახორციელოს მგზავრების, ბარგის, ტვირთის ან/და ფოსტის საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვა, თუ მას აქვს საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობა. კომერციული საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვა მოიცავს საქართველოში რეგისტრირებული საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის მიერ მგზავრების, ბარგის, ტვირთის ან/და ფოსტის საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის კომერციული მიზნით განხორციელებას, მათ შორის, საჰაერო ხომალდის სხვა ექსპლუატანტისთვის ეკიპაჟიანი იჯარით გადაცემას. საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის გაცემას, გაცემაზე უარის თქმას, მოქმედების ვადის შეჩერებას, განახლებას და გაუქმებას ახორციელებს სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო.

საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის მფლობელები:

(ბოლო განახლება: 15.03.2024)

შპს ჯორჯიან ეარვეისი

კატეგორია: “ა” კატეგორიის საწარმო

მოწმობის ნომერი და გაცემის თარიღი: №001 (22.11.2017)

მოწმობის სტატუსი: მოქმედი

ს/ნ: 208205360

მისამართი: საქართველო, თბილისი, შოთა რუსთაველის გამზირი №12

შპს აკ-ეარ ჯორჯია

კატეგორია: “ა” კატეგორიის საწარმო

მოწმობის ნომერი და გაცემის თარიღი: №002 (31.01.2018)

მოწმობის სტატუსი: გაუქმებული

ს/ნ: 436041061

მისამართი: საქართველო, მცხეთის რაიონი, სოფელი ნატახტარი

შპს მაი ვეი ეარლაინს კო ლტდ

კატეგორია: “ა” კატეგორიის საწარმო

მოწმობის ნომერი და გაცემის თარიღი: №003 (23.02.2018)

მოწმობის სტატუსი: გაუქმებული (ფრენები დროებით აღდგენილია სასამართლოს მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე)

ს/ნ: 406178835

მისამართი: საქართველო, თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი, ვარკეთილი 3, IV კვ., მიმდ. ნაკვეთი 14/428, 14/429, ვაზისუბნის III მ/რ, IIკვ., კორპ. №11-ის მიმდ.

შპს აერო ექსფედიშენ

კატეგორია: “ა” კატეგორიის საწარმო

მოწმობის ნომერი და გაცემის თარიღი: №004 (04.06.2018)

მოწმობის სტატუსი: გაუქმებული

ს/ნ: 404506183

მისამართი: საქართველო, თბილისი, კოშკოვანის ქუჩა N23

შპს თი სი ეი

კატეგორია: “ა” კატეგორიის საწარმო

მოწმობის ნომერი და გაცემის თარიღი: №005 (04.07.2018)

მოწმობის სტატუსი: მოქმედი

ს/ნ: 406069506

მისამართი: საქართველო, თბილისი, დოესის ქუჩა N16

შპს სერვისეირი

კატეგორია: “ბ” კატეგორიის საწარმო

მოწმობის ნომერი და გაცემის თარიღი: №006 (10.07.2018)

მოწმობის სტატუსი: გაუქმებული

ს/ნ: 204439376

მისამართი: საქართველო, მცხეთის რაიონი, სოფელი ნატახტარი

შპს ავიაკომპანია ჯეო სქაი

კატეგორია: “ა” კატეგორიის საწარმო

მოწმობის ნომერი და გაცემის თარიღი: №007 (24.07.2018)

მოწმობის სტატუსი: მოქმედი

ს/ნ: 406198485

მისამართი: საქართველო, თბილისი, ნოსირის ქუჩა №4

შპს ავიატორი +

კატეგორია: “ბ” კატეგორიის საწარმო

მოწმობის ნომერი და გაცემის თარიღი: №008 (31.08.2018)

მოწმობის სტატუსი: გაუქმებული

ს/ნ: 404511621

მისამართი: საქართველო, თბილისი, კოსტავას ქუჩა №14

შპს ბრავო აირ

კატეგორია: “ა” კატეგორიის საწარმო

მოწმობის ნომერი და გაცემის თარიღი: №009 (28.12.2018)

მოწმობის სტატუსი: გაუქმებული

ს/ნ: 406092543

მისამართი: საქართველო, თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №23-23ა

შპს იზი ჩარტერი

კატეგორია: “ა” კატეგორიის საწარმო

მოწმობის ნომერი და გაცემის თარიღი: №010 (05.06.2020)

მოწმობის სტატუსი: მოქმედი

ს/ნ: 405373171

მისამართი: საქართველო, თბილისი, ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩა №83

შპს საქართველოს ავიახაზები

კატეგორია: “ა” კატეგორიის საწარმო

მოწმობის ნომერი და გაცემის თარიღი: №011 (04.02.2022)

მოწმობის სტატუსი: მოქმედი

ს/ნ: 405386693

მისამართი: საქართველო, თბილისი, აეროპოსტის დასახლება №79

შპს ავიაკოპტერი

კატეგორია: “ბ” კატეგორიის საწარმო

მოწმობის ნომერი და გაცემის თარიღი: №012 (01.06.2022)

მოწმობის სტატუსი: მოქმედი

ს/ნ: 406252576

მისამართი: საქართველო, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი №46/3

შპს აირზენა

კატეგორია: “ა” კატეგორიის საწარმო

მოწმობის ნომერი და გაცემის თარიღი: №013 (20.06.2022)

მოწმობის სტატუსი: მოქმედი

ს/ნ: 206284705

მისამართი: საქართველო, თბილისი, შოთა რუსთაველის გამზირი №12

შპს აირ ჯორჯია

კატეგორია: “ა” კატეგორიის საწარმო

მოწმობის ნომერი და გაცემის თარიღი: №014 (04.07.2022)

მოწმობის სტატუსი: გაუქმებული

ს/ნ: 405348510

მისამართი: საქართველო, თბილისი, ვ. ვეკუას ქუჩა №3

შპს აერო ექსპედიშენ

კატეგორია: “ბ” კატეგორიის საწარმო

მოწმობის ნომერი და გაცემის თარიღი: №015 (27.07.2022)

მოწმობის სტატუსი: მოქმედი

ს/ნ: 404506183

მისამართი: საქართველო, თბილისი, სამგორის რაიონი, შალვა ჭანკოტაძის ხეივანი №17

შპს თბილისი ეარვეისი

კატეგორია: “ა” კატეგორიის საწარმო

მოწმობის ნომერი და გაცემის თარიღი: №016 (27.07.2022)

მოწმობის სტატუსი: მოქმედი

ს/ნ: 405447342

მისამართი: საქართველო, თბილისი, კრწანისის ქუჩა №31

შპს კამექს ეარლაინს

კატეგორია: “ა” კატეგორიის საწარმო

მოწმობის ნომერი და გაცემის თარიღი: №017 (17.08.2022)

მოწმობის სტატუსი: მოქმედი

ს/ნ: 405487487

მისამართი: საქართველო, თბილისი, კოსტა ხეთაგუროვის ქუჩა №36, I სართული