სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ნორმატიული აქტების პროექტები

 

 

ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

 

ბრძანების პროექტს – „უსაფრთხოების მართვის სისტემის წესის” დამტკიცების შესახებ 

 

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ 2022 წლის 20 მაისამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე: safety@gcaa.ge

 

 

 

ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

 

ბრძანების პროექტს – „სამოქალაქო აეროდრომის რაიონის დადგენისა და დაბრკოლების დასაშვები სიმაღლის განსაზღვრის წესის” დამტკიცების შესახებ

 

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 18 მარტამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე: aga@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია