საავიაციო ტექნიკის საფრენად ვარგისობის მართვის საწარმოები (CAMO), რომლებიც ახორციელებენ საქართველოს სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრირებული საჰაერო ხომალდების საფრენად ვარგისობის მართვას, ასევე საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების საწარმოები (AMO), რომლებიც ახორციელებენ საქართველოს სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრირებული საჰაერო ხომალდის და მისი კომპონენტების ტექნიკურ მომსახურებას და საფრენად ვარგისობის კომბინირებული საწარმოები (CAO), რომლებიც ახორციელებენ საქართველოს სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრირებული ისეთი საჰაერო ხომალდის და მისი კომპონენტების ტექნიკურ მომსახურებასა და საფრენად ვარგისობის შენარჩუნებას, რომელიც არ წარმოადგენს კომპლექსურ საჰაერო ხომალდს და რომლითაც არ ხორციელდება კომერციული საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვა ექვემდებარებიან სავალდებულო სერტიფიცირებას. CAMO, AMO და CAO ორგანიზაციების სერტიფიცირებას და მათ საქმიანობაზე მუდმივ ზედამხედველობას ახორციელებს სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო.

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ სერტიფიცირებული

საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების საწარმოები (AMO):

შპს მაივეი ტექნიკსი

სერტიფიკატი №GE.145.001

გაცემის თარიღი: 18.03.2022; მოქმედების ვადა: უვადო.

შპს იზი ჩარტერი

სერტიფიკატი №GE.145.002

გაცემის თარიღი: 29.04.2022; მოქმედების ვადა: უვადო.

შპს ჯორჯიან ეარვეისი

სერტიფიკატი №GE.145.003

გაცემის თარიღი: 25.05.2022; მოქმედების ვადა: უვადო.

შპს სერვისეირი – ServiseAir

სერტიფიკატი №GE.145.004

გაცემის თარიღი: 01.07.2022; მოქმედების ვადა: უვადო.

შპს თბილისი ეარვეისი

სერტიფიკატი №GE.145.005

გაცემის თარიღი: 22.07.2022; მოქმედების ვადა: უვადო.

შპს საქაერონავიგაცია

სერტიფიკატი №GE.145.006

გაცემის თარიღი: 04.08.2022; მოქმედების ვადა: უვადო.

შპს ჯეო სქაი ტექნიკსი

სერტიფიკატი №GE.145.007

გაცემის თარიღი: 22.09.2022; მოქმედების ვადა: უვადო.

შპს ჯი-თი-ეს ავიეიშენ

სერტიფიკატი №GE.145.008

გაცემის თარიღი: 05.10.2022; მოქმედების ვადა: უვადო.

შპს ავიაკოპტერი

სერტიფიკატი №GE.145.009

გაცემის თარიღი: 11.10.2022; მოქმედების ვადა: უვადო.

შპს ავიასერვისი

სერტიფიკატი №GE.145.010:

გაცემის თარიღი: 24.11.2022; მოქმედების ვადა: უვადო.

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ სერტიფიცირებული

საავიაციო ტექნიკის საფრენად ვარგისობის მართვის საწარმოები (CAMO):

შპს ჯი-თი-ეს ავიეიშენ

სერტიფიკატის №GE.CAMO.001

გაცემის თარიღი: 26.01.2023; მოქმედების ვადა: უვადო.

შპს საქართველოს ავიახაზები

სერტიფიკატის №GE.CAMO.002

გაცემის თარიღი: 26.01.2023; მოქმედების ვადა: უვადო.

შპს გრიფონ ეარ კარგო

სერტიფიკატის №GE.CAMO.003

გაცემის თარიღი: 12.04.2023; მოქმედების ვადა: უვადო.

შპს თბილისი ეარვეისი

სერტიფიკატის №GE.CAMO.004

გაცემის თარიღი: 10.05.2023; მოქმედების ვადა: უვადო.

შპს ავიაკოპტერი

სერტიფიკატის №GE.CAMO.005

გაცემის თარიღი: 19.05.2023; მოქმედების ვადა: უვადო.

შპს იზი ჩარტერი

სერტიფიკატის №GE.CAMO.006

გაცემის თარიღი: 31.05.2023; მოქმედების ვადა: უვადო.

შპს ჯორჯიან ეარვეისი

სერტიფიკატის №GE.CAMO.007

გაცემის თარიღი: 13.06.2023; მოქმედების ვადა: უვადო.

შპს აირზენა

სერტიფიკატის №GE.CAMO.008

გაცემის თარიღი: 13.06.2023; მოქმედების ვადა: უვადო.

შპს ჯეო სქაი ტექნიკსი

სერტიფიკატის №GE.CAMO.009

გაცემის თარიღი: 28.06.2023; მოქმედების ვადა: უვადო.

შპს თი სი ეი

სერტიფიკატის №GE.CAMO.010;

გაცემის თარიღი: 26.06.2023; მოქმედების ვადა: უვადო.

შპს ავიაკომპანია ჯეო სქაი

სერტიფიკატის №GE.CAMO.011

გაცემის თარიღი: 18.07.2023; მოქმედების ვადა: უვადო.

შპს კამექს ეარლაინსი

სერტიფიკატის №GE.CAMO.012

გაცემის თარიღი: 21.07.2023; მოქმედების ვადა: უვადო.

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ სერტიფიცირებული

საფრენად ვარგისობის კომბინირებული საწარმოები (CAO):

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

სერტიფიკატი № GE.CAO.001

გაცემის თარიღი: 27.03.2023; მოქმედების ვადა: უვადო.

შპს სკაი ტრეველ

სერტიფიკატი № GE.CAO.002

გაცემის თარიღი: 28.04.2023; მოქმედების ვადა: უვადო.