ავიასამედიცინო ცენტრი:

 

შპს „პირველი ავიასამედიცინო ცენტრი“

სააგენტოს მიერ გაცემული სერტიფიკატის ნომერი: N001/102020

სერტიფიკატის მოქმედების ვადა: უვადო

 

ავიასამედიცინო ექსპერტები:

 

1.აბრამიშვილი ირინა

ავიასამედიცინო ექსპერტის სერტიფიკატის ნომერი: 1

სერტიფიკატის მოქმედების ვადა: 14.11.2022

 

2. ქოქოშვილი თამილა

ავიასამედიცინო ექსპერტის სერტიფიკატის ნომერი: 2

სერტიფიკატის მოქმედების ვადა: 14.11.2022

 

3. ხარაბაძე ირინა

ავიასამედიცინო ექსპერტის სერტიფიკატის ნომერი: 3

სერტიფიკატის მოქმედების ვადა: 14.11.2022

 

4. მუზაფაროვა-ოსეფაშვილი ელლა

ავიასამედიცინო ექსპერტის სერტიფიკატის ნომერი: 4

სერტიფიკატის მოქმედების ვადა: 14.11.2022