საქართველოში რეგისტრირებული ავიაკომპანიები, რომლებიც ახორციელებენ გადაყვანა-გადაზიდვებს (01.12.22 მდგომარეობით):

უცხოური ავიაკომპანიები, რომლებიც ოპერირებენ საქართველოს საავიაციო ბაზარზე (01.12.22 მდგომარეობით):