საქართველოში რეგისტრირებული ავიაკომპანიები (14.01.22 მდგომარეობით) :

უცხოური ავიაკომპანიები, რომლებიც ოპერირებენ საქართველოს საავიაციო ბაზარზე (05.07.21 მდგომარეობით) :