დანართები

 

წესი

 

 

 

საბაზისო ინსტრუქციული პაკეტი მეტეოროლოგ-სინოპტიკოსისათვის

საბაზისო ინსტრუქციული პაკეტი მეტეოროლოგ-დამკვირვებლისათვის

 

წესი

 

 

დანართები

 

 

 

ჰაერსანაოსნო მონაცემების შექმნის სპეციფიკაციები