დანართები

წესი

წესი

საბაზისო ინსტრუქციული პაკეტი მეტეოროლოგ-სინოპტიკოსისათვის

საბაზისო ინსტრუქციული პაკეტი მეტეოროლოგ-დამკვირვებლისათვის

წესი

დანართები

ჰაერსანაოსნო მონაცემების შექმნის სპეციფიკაციები