რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ 1993 წლის 7 დეკემბრის N 350 დადგენილებით