2022 წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის ფრენების განრიგი

განრიგი განახლებადია (იცვლება ფრენის დამატების/გაუქმების/ფრენის თარიღის/დროის ცვლილების შემთხვევაში).

2022 წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის ფრენების განრიგი

განრიგი განახლებადია (იცვლება ფრენის დამატების/გაუქმების/ფრენის თარიღის/დროის ცვლილების შემთხვევაში).

2022 წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის ფრენის განრიგი

განრიგი განახლებადია (იცვლება ფრენის დამატების/გაუქმების/ფრენის თარიღის/დროის ცვლილების შემთხვევაში).

2022 წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის სატვირთო ფრენების განრიგი

განრიგი განახლებადია (იცვლება ფრენის დამატების/გაუქმების/ფრენის თარიღის/დროის ცვლილების შემთხვევაში).