,,რეგულარული საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლის განსახორციელებლად საქართველოში რეგისტრირებული ავიაგადამზიდველებისათვის რეგულარული საერთაშორისო საჰაერო გადამზიდველის სტატუსის მინიჭების (დანიშვნის), დანიშნულ ავიაგადამზიდველზე ფრენის სიხშირეების განაწილებისა და უცხო სახელმწიფოს მიერ დანიშნული ავიაგადამზიდველის აღიარების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 იანვრის  №23-ე დადგენილების მე-3 მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად, სააგენტო აცხადებს, რომ 2022 წლის 15 დეკემბერს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში შემოვიდა ავიაკომპანია ,,საქართველოს ავიახაზების“ განცხადება თბილისი-თელ-ავივი-თბილისის საჰაერო ხაზზე რეგულარულ სატვირთო გადამზიდველად დანიშვნის თაობაზე.

საქართველოს მთავრობასა და ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ  2012 წლის 6 აგვისტოს შეთანხმების შესაბამისად, თითოეული მხარიდან შესაძლებელია მხოლოდ ერთი სატვირთო ავიაგადამზიდველის დანიშვნა.