შესრულებული რეისების რაოდენობა

(მათ შორის სატვირთო)

გადაზიდული ტვირთის მოცულობა (ტ)