საქართველოში რეგისტრირებული ავიაკომპანიები (01.01.21 მდგომარეობით) :

უცხოური ავიაკომპანიები, რომლებიც ოპერირებენ საქართველოს საავიაციო ბაზარზე (მიმდინარეობს განახლება)