საქართველოში რეგისტრირებული ავიაკომპანიები (01.10.20 მდგომარეობით) :

უცხოური ავიაკომპანიები, რომლებიც ოპერირებენ საქართველოს საავიაციო ბაზარზე (01.10.20 მდგომარეობით)