გაცნობებთ, რომ პარაპლანით ფრენებთან, ექსპლუატაციასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით  საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული დადგენილების შესაბამისად, სახელმწიფომ დაასრულა მუშაობა დაბა გუდაურში პარაპლანით ფრენებისათვის საჰაერო სივრცის გამოყოფაზე.

გამოყოფილი საჰაერო სივრცის ადგილმდებარეობაა დაბა გუდაური, შემდეგი კოორდინატებით: 423049N 0443033E 422530N 0443413E 422527N 0443104E 422627N 0442847E 423037N 0442459E 423118N 0442532E 423049N 0443033E, ზღვის დონიდან 10500 ფუტი სიმაღლის ფარგლებში. სპეციალური დანიშნულების არეში, პარაპლანით კომერციული ფრენები დაშვებული იქნება მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით განსაზღვრული მოთხოვნებისა და სტანდარტების დაცვით.

აღნიშნულ საჰაერო სივრცეში როგორც პარაპლანების, ასევე საჰაერო ხომალდის ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, საჰაერო ხომალდის მფრინავს/ექსპლუატანტს  და  საქართველოს პარაგლაიდინგის ფედერაციას ან შპს „საქაერონავიგაციას“ შორის კოორდინაცია უნდა განხორციელდეს  სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გამოცემული NOTAM-ის და საჰაერო სივრცეში ვიზუალური ფრენის წესით მფრენი ოპერატორებისადმი დაგზავნილი ცირკულარის შესაბამისად.

G0135/23 NOTAMN

Q) UGGG/QWPLW/IV/M /W /000/105/4228N04430E005

A) UGGG B) 2306150500 C) 2309151600

D) DAILY 0500-1600

E) PARAGLIDING ACT WILL TAKE PLACE IN GUDAURI WI COORD: 423049N

0443033E – 422530N 0443413E – 422527N 0443104E – 422627N 0442847E –

423037N 0442459E – 423118N 0442532E – 423049N 0443033E.

FOR COOR TO ENTER ACT ZONE, ALL PILOTS, MNM 30 MIN BFR TKOF, SHALL

CTC GEORGIAN PARAGLIDING FEDERATION ON FLW NR: +995 322 500 095 (ALT

+995 599 57 55 06).

IF CIRCUMSTANCES REQUIRE AIRBORNE PILOT, WHO HAS NOT INFORMED

GEORGIAN PARAGLIDING FEDERATION IN ADVANCE, TO ENTER ACT ZONE,

HE/SHE SHALL CTC TBILISI FIS ASAP FOR FURTHER COOR.

F) GND G) 10500FT AMSL