GEO    
ENG


 • ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაციის წესების შემუშავების პროცესში ინდუსტრიასთან კონსულტაციები დაიწყო
 • სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ლევან კარანაძე უხელმძღვანელებს
 • საქართველო-საფრანგეთის ტექნიკური თანამშრომლობის პროგრამა განახლდა
 • ICAO-ს აუდიტის ოფიციალური დასკვნის მიხედვით საქართველო რეგიონში პირველ ადგილზეა
 • შეხვედრები სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO) პირველ პირებთან
 • სააგენტომ ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) სტანდარტიზაციის აუდიტი წარმატებით გაიარა
 • ევროკავშირის პროექტი ``საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის სტანდარტებთან`` დასრულდა
 • ICAO-ს საბჭოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში
 • საქართველომ ICAO-ს საავიაციო უშიშროების რეგიონალურ სემინარს უმასპინძლა
 • შეხვედრა ჩინეთის საავიაციო ხელისუფლებასთან და წამყვან ავიაკომპანიებთან
 • ნატახტარის აეროდრომზე უპილოტო საჰაერო ხომალდების ღია საჩვენებელი ფრენები მოეწყო
 • ICAO-ს ვალიდაციის აუდიტის შედეგების თანახმად, საქართველოს "წითელი ალმის" სტატუსი მოეხსნა
 • საქართველო-ევროკავშირის ერთობლივი კომიტეტის სხდომა თბილისში
 • საავიაციო უშიშროების უზრუნველყოფის ზედამხეველობის კუთხით საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია
18 იანვარი 2019
სიახლეები

22 Nov.'18 | ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაციის მარეგულირებელი რეგულაციების შემუშავების პროცესში ინდუსტრიის ჩართვის მიზნით, სააგენტო სამუშაო ჯგუფს ქმნის

საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს უპილოტო საჰაერო სისტემებისა და საერთო დანიშნულების ავიაციის დეპარტამენტმა ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდების ექპლუატაციის მარეგულირებელ რეგულაციებზე დაიწყო მუშაობა. პროცესი ითვალისწინებს ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო და ტექნიკური პერსონალის სერტიფიცირების, საფრენოსნო ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების წესების, ასევე თანმდევი პროცედურებისა და სახელმძღვანელო მასალების შემუშავებას.

ნორმატიული აქტების მიღების აუცილებლობა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ქვეყანაში ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდების რიცხვის ზრდამ და მათი რეკრეაციული და კომერციული დანიშნულებით ექსპლუატაციამ განაპირობა. ამასთან, ვინაიდან ჩიკაგოს კონვენცია “საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის შესახებ” და მისი დანართები ზოგად სტანდარტებსა და რეკომენდირებულ პრაქტიკას ადგენენ, არსებული მოთხვონები ხშირ შემთხვევაში სრული მოცულობით ვერ უზრუნველყოფენ ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაციის სამართლებრივ მოწესრიგებას ან თანაბრად ვრცელდება ყველა სახის ექსპლუატანტზე, რაც წარმოადგენს დაბრკოლებას აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული პირებისთვის. ეროვნული სამართლებრივი ჩარჩის შემუშავება ხელს შეუწყობს ფრენების უსაფრთხოების გაუმჯობესებას და ე.წ. „მცირე ავიაციის“ განვითარებას საქართველოში.

რეგულაციების შემუშავების პროცესში, ინდუსტრიის ჩართვის მიზნით, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ქმნის სამუშაო ჯგუფს.  ჯგუფში მოწვეულნი არიან სხვადასხვა სახელმწიფო და საავიაციო უწყებების, აგრეთვე მსუბუქი ავიაციის ფედერაციების/ჯგუფების წარმომადგენლები. სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში ჩართვის მსურველები, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ელექტრონულ მისამართზე: uas-ga@gcaa.ge და მოგვაწოდოთ თქვენი კანდიდატურები არაუგვიანეს 2018 წლის 10 დეკემბრისა. ელ. წერილში გთხოვთ მიუთითოთ სახელი, გვარი, საკონტაქტო ტელეფონი, ელ.ფოსტა, ორგანიზაცია (იურ. პირის არსებობის შემთხვევაში) და საქმიანობის მოკლე აღწერილობა.

შეხვედრები და კონსულტაციები დაიწყება მიმდინარე წლის დეკემბრიდან.

 

« Back

ამინდი თბილისში

© 2011, GCAA - საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო