GEO    
ENG


 • სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ICAO-ს აუდიტს უპრეცენდენტოდ მაღალი მაჩვენებლებით ასრულებს
 • შეხვედრები სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO) პირველ პირებთან
 • სააგენტომ ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) სტანდარტიზაციის აუდიტი წარმატებით გაიარა
 • ევროკავშირის პროექტი ``საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის სტანდარტებთან`` დასრულდა
 • ICAO-ს საბჭოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში
 • საქართველომ ICAO-ს საავიაციო უშიშროების რეგიონალურ სემინარს უმასპინძლა
 • შეხვედრა ჩინეთის საავიაციო ხელისუფლებასთან და წამყვან ავიაკომპანიებთან
 • ნატახტარის აეროდრომზე უპილოტო საჰაერო ხომალდების ღია საჩვენებელი ფრენები მოეწყო
 • ICAO-ს ვალიდაციის აუდიტის შედეგების თანახმად, საქართველოს "წითელი ალმის" სტატუსი მოეხსნა
 • საქართველო-ევროკავშირის ერთობლივი კომიტეტის სხდომა თბილისში
 • საავიაციო უშიშროების უზრუნველყოფის ზედამხეველობის კუთხით საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია
19 აგვისტო 2018
აქტიური NOTAM- ები

ყურადღება!

საქართველოს საჰაერო სივრცის იმ მომხმარებლებს, რომლებთაც არ აქვთ წვდომა საავიაციო ფიქსირებული სატელეკომუნკაციო ქსელების მეშვეობით გავრცელებულ შეტყობინებებზე (NOTAM), ჩვენი ვებ-გვერდის მეშვეობით, საშუალება ექნებათ გაეცნონ ინფორმაციული ხასიათის შეტყობინებებს საქართველოს საჰაერო სივრცეში  ფრენებისთვის შეზღუდული, სახიფათო, აკრძალული არეების ამოქმედების შესახებ.

ინფორმაციის გაგების გაადვილების მიზნით, ყველა აქტიური NOTAM-ი განთავსდება როგორც საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილი ტელეგრამის (რადიოგრამის) ფორმატით, ისე შესაბამისი განმარტებით ქართულ ენაზე.

აღნიშნული სიახლის მიზანია, საქართველოს საჰაერო სივრცეში ფრენების უსაფრთხოების გაუმჯობესება, საჰაერო ხომალდების უსაფრთხო ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა, აგრეთვე საქართველოს საჰაერო სივრცის იმ მომხმარებლების (უპილოტო საჰაერო ხომალდების ოპერატორები, პარაპლანები და აშ) ინფორმირება, რომლებიც არ სარგებლობენ სამოქალაქო ავიაციის სფეროში მოქმედი სატელეკომუნიკაციო სისტემებით.

 

აქტიური "NOTAM"-ები:

1. ბათუმში 16.08.2018 16:16სთ-დან 26.08.2018 20:00სთ-მდე პერიოდში (ადგილობრივი დრო) ხორციელდება ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდების (ჰიდრომოტოდელტაპლანების) საცდელი ფრენები. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ NOTAM-ი G0117/18

G0117/18 NOTAMN 

Q) UGGG/QWPLW/IV/M /W /000/010/4139N04137E002

A) UGGG B) 1808161216 C) 1808261600

E) ULTRALIGHT AIRCRAFT FLIGHT TESTS WILL TAKE PLACE WITHIN:

413947.39N 0413823.78E - 413931.53N 0413822.77E -
413930.21N 0413808.44E - 413920.49N 0413747.32E -
413859.16N 0413712.46E - 413836.34N 0413642.44E -
413847.70N 0413627.33E - 413911.02N 0413657.49E -
413933.57N 0413734.14E - 413945.92N 0413802.96E -
413947.39N 0413823.78E(BATUMI CTR)

F) SFC G) 990FT AMSL
 

2. გუდაურში 27.07.2018-დან 27.10.2018-მდე ყოველდღიურად ადგილობრივი დროით 06:00-21:00 საათებში ხორციელდება პარაპლანებით ფრენა. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ NOTAM-ი G0105/18.

G0105/18 NOTAMN

Q) UGGG/QWPLW/IV/M  /W /000/100/4229N04430E003

A) UGGG B) 1807270200 C) 1810271700

D) DAILY 0200-1700

E) PARAGLIDING WILL TAKE PLACE WI RADIUS 3NM CENTERED ON 422948.54N 0443034.72E (GUDAURI)

F) GND G) 10000FT AMSL

 

3. ბათუმში 26.07.2018-დან 26.10.2018-მდე ადზ-ს მიმდებარე ზღვის სანაპირო ტერიტორიაზე მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ NOTAM-ი G0106/18.

 

G0106/18 NOTAMN

Q) UGGG/QFAHW/IV/NBO/A/000/100/4137N04136E005

A) UGSB B) 1807261004 C) 1810261600

E) SHORE REINFORCEMENT WIP IN 230M FROM THR RWY 13. WORKS ARE CARRIED OUT DAILY DRG DAYTAME.

 

4. ვაზიანში 01.08.2018-დან 31.08.2018-მდე ყოველდღიურად ადგილობრივი დროით 14:00-18:00 და 24:00-02:00 პერიოდში ამოქმედებულია სამხედრო დანიშნულების საწვრთნელ სავარჯიშო არე. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ NOTAM-ი G0095/18.

G0095/18 NOTAMN         TEMPO RESTR. AREA                                                                                                                                                    

Q) UGGG/QRTCA/IV/BO/W/000/115/4138N04509E004

A) UGGG                              B) 1808011000                    C) 1808152200

D) DAILY 1000-1400 2000-2200

E)  TEMPO RESTRICTED AREA VAZIANI ESTABLISHED DUE TO MIL EXER. HORIZONTAL BUFFER GUARANTEED, EMERG FLT AND FLT IN BAD WX CONDITIONS GIVEN SUPERIORITY

F) GND                                 G) FL115

 

5. ორფოლოში 04.08.2018-დან 21.08.2018-მდე ყოველდღიურად, ადგილობრივი დროით 08:00-19:00 და 20:00-02:00 პერიოდში ამოქმედებულია ფრენებისთვის შეზღუდული არე. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ NOTAM-ი G0097/18.

G0097/18 NOTAMN         TEMPO RESTR. AREA                                                                                                                                                    

Q) UGGG/QRTCA/IV/BO/W/000/130/4139N04306E004

A) UGGG                              B) 1808040400                    C) 1808312200

D) DAILY 0400-1500 1600-2200

E)  TEMPORARY RESTRICTED AREA ACTIVATED. TEMPO RESTRICTED AREA ESTABLISHED WI COORD 414000N 0430215E-414042N 0430956E-413758N 0431017E-413737N 0430237E-414000N 0430215E DUE TO MIL EXER IN ORPOLO. HORIZONTAL AND VERTICAL BUFFER GUARANTEED. EMERG FLT GIVEN SUPERIORITY.

F) GND                                 G) FL130

 

 

რა უნდა ვიცოდეთ:

NOTAM (Notice to Airmen) არის ტელეკომუნიკაციის საშუალებით გავრცელებული შეტყობინება მომსახურების, წესების, საფრთხის, ასევე სანავიგაციო საშუალებების მდგომარეობის, ცვლილებებისა და მწყობრში შეყვანის შესახებ, რომლის დროული ცოდნა მნიშვნელოვანია ფრენების განხორციელებასთან დაკავშირებული პერსონალისთვის.

NOTAM-ი გამოიცემა ყოველთვის, როდესაც:

ა) გასავრცელებელი ინფორმაცია ატარებს  დროებით ხასიათს და არის მოკლევადიანი;

ბ) ოპერატიული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი მუდმივი ცვლილება ან დროებითი ხასიათის გრძელვადიანი ცვლილება, გარდა დიდი მოცულობის ტექსტური და/ან გრაფიკული მასალისა, ექვემდებარება დაუყოვნებლივ გავრცელებას.

ფრენისათვის შეზღუდული არე არის სახელმწიფოს ტერიტორიის ან ტერიტორიული წყლების თავზე არსებული, დადგენილი ზომის საჰაერო სივრცე, რომლის ფარგლებშიც საჰაერო ხომალდების ფრენა გარკვეული პირობებით არის შეზღუდული.

ფრენისათვის სახიფათო არე არის სახელმწიფოს ტერიტორიის ან ტერიტორიული წყლების თავზე არსებული, დადგენილი ზომის საჰაერო სივრცე, რომლის ფარგლებშიც დროის გარკვეულ მონაკვეთებში შეიძლება განხორციელდეს საჰაერო ხომალდების ფრენისათვის სახიფათო საქმიანობა;

ფრენისათვის აკრძალული არე არის სახელმწიფოს ტერიტორიის ან ტერიტორიული წყლების თავზე არსებული, დადგენილი ზომის საჰაერო სივრცე, რომლის ფარგლებშიც საჰაერო ხომალდების ფრენა აკრძალულია;

სხვა დანიშნულების მიზნით ამოქმედებული არე - როგორებიცაა პარაპლანებით ფრენა, საჰაერო ბუშტების გაშვება, აეროსტატების გამოყენება და მსგავსი.

 

 

სასარგებლო ბმულები:

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 ივნისის N276 დადგენილება "საქართველოს საჰაერო სივრცის სტრუქტურისა და კლასიფიკაციის" დამტკიცების შესახებ

საქართველოს საჰაერო სივრცის სტრუქტურა, კლასები, ფრენისთვის აკრძალული / შეზღუდული არეები, საწვრთნელ-სავარჯიშო არეები

ამინდი თბილისში

© 2011, GCAA - საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო